0 items / £0.00
CLÀR

TRO CHLOICH NA SÙLA

£9.99

Image of TRO CHLOICH NA SÙLA

le Maoilios Caimbeul

Tha sean agus ùr a’ measgachadh còmhla ri chèile ann an Tro Chloich na Sùla. Tha an t sreath dhàn aig toiseach an leabhair stèidhichte gu ìre bhig air an t-seann mheadrachd phroifeiseanta dàn dìreach. Anns an fhichead dàn sin tha am bàrd a’ rannsachadh na buaidh a bh’ aig creideamh air luchd-ealain ainmeil Eòrpach – mar da Vinci, Gauguin, Blake agus Chagall – tro na linntean. Ann am fichead dàn eile, tha am bàrd a’ dèiligeadh ri iomadh cuspair, leithid coimhearsnachd, poilitigs agus nàdar, ann an stoidhle nuadh‑bhàrdail. Tha cuideachd dàin nas pearsanta ann.

104 duilleag, ISBN 9781900901772, pàipear, 2014

Myles Campbell's collection brings together contemporary and traditional themes. The first half of this anthology features poems based loosely on the old metric tradition of dàn direach - structures employed by the medieval Gaelic and Irish bards. Campbell presents an exploration of the effect of belief on some well-known European artists through the ages. We encounter the work of painters such as da Vinci, Gauguin, Blake and Chagall.

In the second half of the book, the style is that associated with contemporary free verse.

This is an international anthology, moving effortlessly between Gàidhealtachd and the wider world.

ORDER FROM CLÀRFaighibh STEALL an iris ùr an seo