0 items / £0.00
CLÀR

SUAIN NAN TRÌ LATHA

£9.99

Image of SUAIN NAN TRÌ LATHA

Niall O'Gallagher - an dàrna cruinneachadh.

AN LEABHAR

Cluinnear mac-talla nan dàn dìreach anns an dàrna leabhar den bhàrdachd aig Niall O’Gallagher. Uair eile, tha dàin-ghràidh aig cridhe a’ chruinneachaidh, co-dhiù eadar leannain neo eadar athair ùr agus a mhac. Gluaisidh na dàin bhon òg-mhadainn tro bhruthainn an fheasgair gu marbh na h-oidhche fo shoillse nan reultan. Coltach ris na measan a nochdas tron leabhar, tha na dàin seo taitneach, brìoghmhor, uaireannan searbh, ach le blas a mhaireas.

64d, ISBN 978900901857, pàipear, 2016

The beautiful second collection from Niall O'Gallagher. Free postage (this title only) in the UK. Only £2.00 postachd gu Republic of Ireland - special offer - until 30 June 2018. Nas lugha na dà Euro! Iris Comhar - leirmheas le Alan Titley. Superb review by Professor Alan Titley - Comhar Magazine, 2018.Faighibh STEALL an iris ùr an seo