0 items / £0.00
CLÀR

COIG DUILLEAGAN NA SEAMRAIG LE RUAIRIDH MACILLEATHAIN

£9.99

Image of COIG DUILLEAGAN NA SEAMRAIG LE RUAIRIDH MACILLEATHAIN

NOBHAIL ÙR

CÒIG DUILLEAGAN NA SEAMRAIG - RUAIRIDH MACILLEATHAIN

’ S e leabhar gu math sònraichte a th’ ann an Còig Duilleagan na Seamraig: nobhail phoilitigeach de ghnè nach eil cumanta ann an litreachas na Gàidhlig. Tha an stòiridh a’ gluasad eadar a’ Ghàidhealtachd, Èirinn, Lunnainn agus Paris. San stòiridh, tha an fhìrinn, dìlseachd agus gràdh a’ tighinn fo ìmpidh ann an drama a tha a’ ruith eadar 1896 agus 1922 ach aig a bheil mac-talla ann an saoghal an latha an-diugh.

392 duilleag. Nobhail thomadach. Nobhail phoilitigeach. Nobhail mhath! Leabhar na Bliadhna Duais Dhòmhnaill Meek 2018.

New political novel in Gaelic. Lloyd George, the IRA and the Highlands!

Books sent out this weekend - 27/04/2019Faighibh STEALL an iris ùr an seo