0 items / £0.00
CLÀR

SAORSA

£9.99

Image of SAORSA

le Seonaidh Adams, Tim Armstrong, Meg Bateman, Mìcheal Klevenhaus, Màiri Anna NicDhòmhnall, Seònaid NicDhòmhaill, Pàdraig MacAoidh, Maureen NicLeòid, Annie NicLeòid Hill, Gillebride Mac illeMhaoil, Neil McRae, Cairistìona Stone agus Mona Claudia Wagner

Cruinneachadh de sgeulachdan goirid, anns a bheil measgachadh de chuspairean - ficsean saidheansail, romansachd, poilitigs, eachdraidh agus eucoir nam measg.

152d, ISBN 978900901819, pàipear, 2011

"A reason for hope and excitement" - Aonghas MacNeacail, West Highland Free Press, 2012

Crime, drugs, plastic surgery, poverty, abuse, neoliberalism, tourism, cultural identity, migration, murder, love, betrayal, politics, social and economic history are some of the topics explored in the collection.

ORDER FROM CLÀRFaighibh STEALL an iris ùr an seo