0 items / £0.00
CLÀR

MUINNTIR MHIUGHALAIGH

£9.99

Image of MUINNTIR MHIUGHALAIGH

le Lisa Storey

Bha daoine a’ fuireach ann am Miughalaigh, eilean brèagha mu dhusan mìle deas air Barraigh, gus an do dh’fhàg an fheadhainn mu dheireadh e eadar 1907 agus 1912. San leabhar seo tha fiosrachadh mun dòigh-beatha 's mun cleachdaidhean, agus pàirt dhen bheairteas a bh’ aca de dh’òrain, sgeulachdan agus beul-aithris, air innse nam briathran fhèin. Beatha dhoirbh ach daoine sunndach, innleachdach.

152 duilleag, ISBN 9781900901147, pàipear, 2007

An authentic account of the island of Mingulay.

ORDER FROM CLÀRFaighibh STEALL an iris ùr an seo