0 items / £0.00
CLÀR

FUARAN CEANN AN T-SAOGHAIL

£8.99

Image of FUARAN CEANN AN T-SAOGHAIL

'S iomadh ìomhaigh à beatha a h-òige a sheòlas a-mach 's a-steach tro chuimhne Criosaidh 's i a-nist na seann aois san taigh-eiridinn. Cuimhneachain thoilichte, cuimhneachain mhuladach. Daoine. Òrain. Dibhearsain. Seann sgeulachdan mhiorbhaileach.

'S an fheadhainn òga tha mun cuairt oirre a-nist - Criosaidh eile air a bheil cùraim nan euslainteach; an craoladair òg tha clàradh a seanchais, an dotair - 's neònach mura bi buaidh air choreigin aig fios mun bheatha seo orrasan.

Seo an còigeamh nobhail a rinn Aonghas Pàdraig Caimbeul, neo Aonghas Phàdraig mar as fheàrr a 's aithne dhuinn e.

112 duilleag, ISBN 978900901710, pàipear, 2012

One of Angus Peter Campbell's lesser known Gaelic novels. Chrissie is living out her old age in a nursing home, when Ruaraidh Iain, a young reporter from the BBC, is sent to record and transcribe her memories of her youth. But few would have anticipated the effect that her stories would have on those around her - her doctor, the 'other Chrissie', a care assistant at the home, and on Ruaraidh Iain himself. This is a touching, philosophical, satirical and witty exploration of the factors which divide the generations, and those which link them.

ORDER FROM CLÀRFaighibh STEALL an iris ùr an seo