0 items / £0.00
CLÀR

D.M.N.C.

£9.99

Image of D.M.N.C.

Sgrìobhaidhean Dhòmhnall Mhic na Ceàrdaich, anns an aon leabhar, airson a' chiad uair. Deasaichte le Lisa Storey agus Aonghas MacLeòid.

Na bheatha ghoirid, sgrìobh Dòmhnall Mac na Ceàrdaich mòran òran agus pìosan bàrdachd, sia dealbhan-cluiche, deannan aistidhean fada, diofar phìosan de rosg cruthachail agus measgachadh de stuth eile. Nuair a dh’eug Mac na Ceàrdaich ann an 1932, rinn am bàrd ainmeil Hugh MacDiarmid dàn‑cuimhneachaidh dha, agus tha sin ri leughadh anns an leabhar seo.

480 duilleag, ISBN 978900901789, pàipear, 2014

The collected works of one of the 20th Century’s finest - yet relatively unknown - Gaelic authors, Donald Sinclair. Dòmhnall Mac na Ceàrdaich or D.M.N.C. as he signed himself, died tragically young at the age of 46, after leaving his native Barra at the age of 18, working in Edinburgh, London and Manchester. He was a fierce champion of the Gaelic language and an active commentator and advocate of human rights. With a foreword by Lisa Storey and an introduction from scholar Angus MacLeod.

ORDER FROM CLÀRFaighibh STEALL an iris ùr an seo