0 items / £0.00

AIR CUAN DUBH DRILSEACH

£9.99 CHAIDH A H-UILE FEAR A REIC! THA DÀRNA LEABHAR ANN - AN LUINGEAS DORCHA AIR FÀIRE

Image of AIR CUAN DUBH DRILSEACH

Tim Armstrong

Bhuannaig Air Cuan Dubh Drilseach Duais Litreachais Comann Bratach na Croise - Ciad Leabhar na Bliadhna – ann an 2013.

Anns a' chiad nobhail aige tha Tim Armstrong gar stiùireadh gu h-ealanta tro chuan dubh, drilseach a mhac-meanmainn bheothail far a bheil creutairean glè choltach rinn fhìn, agus gu leòr a tha eu-coltach - agus eagallach - a' strì ri chèile; cuid airson ceartas agus cuid airson càch a chumail fo chuing. Am measg na tha seo tha Sàl agus Riosa a' gabhail turas làn àbhachdais, aramach, cunnairt... agus ceòl.

224d, ISBN 978900901741, pàipear, 2013Faighibh STEALL an iris ùr an seo