0 items / £0.00
CLÀR

POSTACHD - EILE

Seo, gu h-ìseal, na cosgaisean ceangailte ri postachd airson leabhraichean CLÀR.

Tha fiosrachadh mu phostachd ceangailte ris an iris STEALL againn cuideachd

(For English info on postage, click here )


POSTACHD - LEABHRAICHEAN CLÀR


ALBA AGUS BREATANN

Aon leabhar = £2.00

Dà leabhar  = £3.00

Trì leabhraichean = £4.00

Ceithir leabhraichean = £5.00

Agus mar sin air adhart

ÈIRINN

Aon leabhar = £5.00

Dà leabhar = £8.00

Trì leabhraichean = £11.00

Ceithir leabhraichean = £14.00 

Agus mar sin air adhart - trì notaichean a bharrachd airson gach leabhar

DUTHCHANNAN EILE

(Mar eisimpleir, bidh sinn a' postadh gu Canada agus na Stàitean Aonaichte)

A' chiad leabhar = £7.00 

Dà leabhar  = £11.00

Trì leabhraichean = £15.00

Ceithir leabhraichean = £19.00

Agus mar sin air adhart - ceithir notaichean a bharrachd airson gach leabhair

GAELIC WORDS AND PHRASES FROM WESTER ROSS

Tha cuideam sa leabhar seo. Cosgaidh postachd rud beag a bharrachd.

POSTACHD - FEUMALACHDAN SÒNRAICHTE AGAIBH?

Leigibh fios dhuinn.

Tapadh leibh.