0 items / £0.00
CLÀR

CLÀR 1996-2021

Tha leabhar ùr ri fhaighinn: CLÀR 1996-2021. Sgrìobhte le Lisa Storey, Alasdair H. Caimbeul, Aonghas Pàdraig Caimbeul, Ruairidh MacillEathain agus Catriona Mhoireach. Am measg rudan eile, iomradh air Roy Wentworth, Ùr-Sgeul, STEALL agus leabhraichean CLÀR.

Tha e ri fhaighinn an seo.

New publication celebrating 25 years of Gaelic publishing available here.